Bratislava, Opava, Berlín

22.01.2018 16:27

V Bratislavě se konal pod názvem Dunajský pohár další turnaj evropského kadetského okruhu, kde soutěžili mladí šermíři a šermířky doslova z celého světa. Přijeli i sportovci z tak šermířsky exotické země jako je Jamajka. V průběhu třech dní se tak na bratislavských planších vystřídalo celkem 705 jednotlivců a 95 družstev.

Mezi 171 fleretisty šermovali také z oddílu šerm Liberec Tomáš Chramosta, Petr Hromádka a Ladislav Pěnička, kteří si přijeli na velký mezinárodní turnaj pro zkušenosti.

Nejlépe si vedl Chramosta, který za 108 místo získal první 3 body do evropského žebříčku. Dále se umístili 150 Pěnička a 159 Hromádka.

Dalším mezinárodním silně obsazeným turnajem byl berlínský Bílý medvěd, kde šermovalo kordem 241 mužů. Tam zkoušel své sportovní umění liberecký Ladislav Knap, který se sice probojoval ze skupin do hlavní soutěže, ale tam po porážce své účinkování v turnaji na 158 místě ukončil.

Malí a nejmladší fleretisté měli svůj turnaj v Opavě. Tam se v mini žácích umístil liberecký Tadeáš Žárský 11. a mezi mladšími žáky 21. Jako 29. pak skončil Luděk Lenc.

Zpět