Pravidla

(kompletní pravidla a jejich novelizace ZDE)

V dnešním šermu se používají tři druhy zbraní: kord, fleret a šavle. Tyto zbraně dělíme na bodné: kord a fleret, a sečnou a bodnou zároveň: šavle. 
Kord: Má ze všech tří zbraní nejjednodušší pravidla. Platí zde zásah na celé tělo. Neplatí právo útoku. (Co je právo útoku, to vám vysvětlíme níže).

Fleret: Ve fleretu platí zásah na trup (tělo kromě rukou, nohou a hlavy.). Zde platí, již zmiňované, právo útoku. Když zasáhnete nohu, ruku nebo hlavu, padne zásah na neplatný povrch a proto není platný.

Šavle: Pokud budete šermovat šavlí musíte vědět, že u šavle platí zásah na celé tělo kromě nohou (narozdíl od fleretu). Padne-li zásah na nohu je pobně jako ve fleretu neplatný. V šavli stejně jako ve fleretu platí právo útoku.

Právo útoku: Právo útoku má ten šermíř, který jako první začne útok. Útok začíná po pohybu vpřed. Šermíř, který nemá právo útoku ho může převzít tím, že udělá kryt (čepelí své zbraně ťukne do čepele soupeřovy zbraně) a aniž by udělal odsun (šermířský pohyb vzad), který je považován za obranný manévr, přejde do útoku tím, že udělá výpad (šermířská útočná akce) či půjde posuny (šermířský pohyb vpřed) dopředu. O právo útoku může přijít v okamžiku, kdy jeho soupeř udělá kryt. Takže se dost často stává, že se jeden šermíř žene za druhým až na konec planše (planš = vodivý "koberec" dlohý 14m široký 1,5m vymezující bojový prostor). Tam soupeř zahnaný do úzkých zoufale zavrtí svou zbraní a udělá kryt, čímž převezme právo útoku a může se ze svého dosavadního pronásledovatele udělat pronásledovaného. Začne se za ním hnát až na druhý konec planše, kde pronásledovaný opět zavrtí zbraní a chytne soupeře na kryt. Celá situace se opakuje do té doby, než jeden ze soupeřů udělá chybu a dostane zásah, nebo dokud nevyprší čas, který měli šermíři na to, aby jeden vyhrál.

Čas a organizace soutěží: Na začátku turnaje jsou závodníci rozděleni do skupin, ve kterých je většinou 4-8 závodníků. Každý v této skupině šermuje s každým na pět zásahů. Ten, kdo dá první soupeři pět zásahů vyhrál. Tento souboj může trvat maximálně 4 minuty čistého času. Souboj bývá často přerušován zásahy mimo platný povrch (u fleretu a u šavle), poruchami na přístrojích, zbraních či vybavení nebo prostě tím, že padl zásah a rozhodčí musí vysvětlit co se stalo (hlavně pokud se šermuje zbraní, ve které platí právo útoku). Pokud již každý závodník ve skupině šermoval s každým, určí se podle počtu vítězství a podle rozdílu daných a obdržených zásahů pořadí závodníků ve skupině. Na základě těchto údajů se napíše celkové pořadí závodníků. Poslední závodníci (20%) vypadnou ze soutěže již nyní. Ti lepší postoupí dále. Někdy se šermují ještě jedny, dvě nebo i více skupin stejným způsobem jako byl popsán výše. Pokud se již další skupiny nešermují, začíná se šermovat tvz. eliminace. V této eliminaci šermuje první s posledním, druhý s předposledním atd. (jako tenisový "pavouk") na patnáct zásahů 3x3 minuty (vždy se šermuje 3 minuty, minuta pauza, pak zase 3 minuty šermu, zase minuta pauza, pak naposledy 3 minuty o pak vyprší čas na souboj a je konec). Je-li např. 64 závodníků, zůstane po prvním kole eliminace 32 závodníků, po druhém kole 16 závodníků, po třetím 8 atd. až zůstane poslední závodník, který turnaj vyhraje. Občas se šermují tvz. Opravky. V opravkách musíte vyhrát alespoň dva zápasy ze tří na patnáct zásahů, abyste postoupili do dalšího kola.
V šermu neexistuje 4. místo. Místo toho jsou dvě 3. místa. Občas se stane, že se bojuje i o to třetí místo, ale to jen při soubojích "většinou" tříčlenných družstev. Někdy, když je málo závodníků, bojuje se o každé místo, aby si všichni pořádně zašermovali.
Pořadí vypadlých závodníků se určuje podle toho, kolikátí byli nasazeni po soubojích ve skupině. Nejlépe nasazený šermíř byl mezi vypadlými umístěn první, ten kdo byl nasazen ihned po něm byl umístěn druhý atd. Když ze skupin postoupí závodníci se stejným nasazením, losuje se výhoda a ten kdo ji získá, má lepší nasazení. 
Po uplynutí času: Pokud uplyne čas určený pro zápas mohou nastat tři situace.
1. Stav skončil např. 4:3. V tomto případě vyhrává závodník, který dal 4 zásahy (dříve se zápasy dopočítávaly takže tento zápas nedopadl 4:3, ale 5:4)
2. Stav skončil např. 3:3. V tomto případě se nastavuje jedna minuta, během které ten, kdo dá zásah, vyhrává 4:3 (dříve se i tyto zápasy dopočítávaly, ale dnes už se nedopočítávají)
3. Stav skončil např. 3:3. Je to stejný případ jako ten předchozí, ale teď ho trochu upravíme. Ještě než se začne šermovat ona nastavená minuta losuje se výhoda. Ten kdo má výhodu vyhrává, pokud do jedné minuty nedá zásah soupeř. (V tomto případě se zapíše, že soupeř, který měl výhodu vyhrává 3:3. Říkáte si asi, jak někdo může vyhrát 3:3, ale je to tak neboť v šermu je při rozhodování o pořadí závodníků důležitý hlavně počet vyhraných zápasů před počtem daných zásahů).
Stejná pravidla o nastavování času platí pro i pro zápasy v eliminaci, s tím rozdílem, že se nastavuje až po uplynutí poslední třetiny.
Jak se určuje pořadí závodníků po dokončení zápasu ve skupinách ?
Na prvním místě je podíl počtu zápasů absolvovanývh ku počtu zápasů vyhraných. Druhým určujícím prvkem je rozdíl daných a obdržených zásahů. Třetím prvkem je počet daných zásahů a posledním prvkem je počet obdržených zásahů.

© Anicka: "Sportovní šerm v Čechách" ročníková práce, 2000